Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστης.

9:00 - 8:00

Mon - Satur

+1514 513 9692

For Appointment

V & O Salon is Montreal's premier natural nail salon.

Montreal's premier natural nail salon

Hero Image
Image

Learn About Us

V and O Salon is Montreal’s premier natural nail salon in St-Henri. The salon offers exceptional nail, skincare, lash and body sugaring services within a modern and relaxing environment. It is the first completely organic and vegan nail salon in Montreal. We only use products that are non-toxic,chemical free, vegan and not tested on animals. This means that we do not do any acrylics Or dip powder as these involve chemicals, and toxins and are not vegan.

Our goal is to provide an outstanding experience for both our clients and staff, with the utmost in quality service by exclusively using safe products, creating an inviting atmosphere, focusing on health and well being, with cleanliness and sanitation being a top priority. Our clients’ comfort and well-being is paramount.

Working Hours

  • Monday 10 am 06 pm
  • Tuesday 10 am 07 pm
  • Wednesday 10 am 06 pm
  • Thursday10 am 08 pm
  • Friday 10 am 08 pm
  • Saturday 10 am 05 pm
  • Sunday OFF

What we do

V & O Salon

We only use products that are non-toxic, chemical-free, vegan and not tested on animals

From Gallery

Latest V & O Gallery